Er ikke en rullende sten, men er et Rullende Stykke af Kunst.

Performancekunst ellers Kunstprovokation. Bestem selv. 

Jeg er ikke en rullende sten, jeg er en Rullende Stykke af Kunst. “KUNSTBIEN Klaus Emilius (Det Rullende kunst) I’m not a Rolling Stone, I’m a Rolling Piece of Art. “KUNSTBIEN “KUNSTBIEN Klaus Emilius (Det Rullende kunst)  Hilsen Det menneskelige kunstværk i kørestolen For at der kan være tale om kunst, er der tre ting, der skal være sande:

  1. Artefakt: Der skal være tale om et artefakt.
  2. Intentionalitet: Artefaktets intentionalitet skal rumme intentionen om at være kunst.
  3. Primær egenskab: Artefaktets primære egenskab skal være den kunstneriske.

Kunst eller kunsthåndværk? Kunst er (i dag) enhver menneskelig frembringelse hvor intentionen med artefakten er at være kunst, og samtidig ikke har en primær praktisk anvendelse. Ved kunsthåndværk fremstilles artefakten uden intentioner om at skabe kunst og den har ofte også en praktisk anvendelse.

Og Kunstbien er Nu kendt som kunst-provokatør.

derfor denne online. Kunstprovokation Stop med at lave malerier de døde. Fra nu og i Alt fremtiden. Jeg stopper med dem for 10 år siden. Men jeg laver nu lige en Kunstprovokation. Stop med at lave malerier de er nu døde. Der skal i nu stoppe med malerier.

Der er forskel på reklamen og kunsten, men ingen udtryksform, som ikke er kunst, minder umiddelbart mere om kunst end reklamen. Kunstnerisk frihed er friheden kunstnere har til at anskue, fremstille, dokumentere eller udtrykke virkeligheden i et kunstnerisk perspektiv. Det kan være i form af at give det dagligdags en ny synsvinkel, sætte det ind i uvante rammer, give historien “en krølle på halen” – eller det kan antage en autonom værkshelhed i nyskabt surreel form. Med den kunstneriske frihed står det til enhver tid kunstneren frit for at forøge og berige sit værk med en merbetydning, beskueren ikke på forhånd ville forvente ud fra værkets umiddelbare eller tilsyneladende iboende logik. Er kunst der udføres af kunstneren selv evt. Foran et publikum, men ikke nødvendigvis, i såfald kan værket dokumenteres på anden måde, f.eks. Som video. Betegnelsen kan bruges som paraplybetegnelse for alle former for kunst, der involverer et element af optræden, synonymt med betegnelsen scenekunst. Men oftest refererer termen til en form for avant-garde eller konceptuel kunst, som er vokset ud af de visuelle kunstarter. Et eksempel på tidlig performancekunst kan Samuel Becketts sene teaterstykker siges at være, også selv om der i dette tilfælde ikke ar tale om at kunstneren ellers at forfatteren selv optræder. Her gælder især stykker som Not I, Breath og Rockaby som eksempler.  Anden tidlig performancekunst var Hugo Balls Cabaret Voltaire i Schweitz og dermed også dadaismens kunst der kombinerede digte, billeder, optræden og handlinger. Senere er der kunstretninger som situationismen der har forbindelse til f.eks Asger Jorn og COBRA. Der er Fluxus som i Danmark er repræsenteret ved bl.a. Arthur Køpcke, Eric Andersen, Bjørn Nørgaard, Jens Jørgen Thorsen og Henning Christiansen. “KUNSTBIEN Klaus Emilius ikke en rullende sten, jeg er en Rullende Stykke af Kunst. Men (Det Rullende kunst)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *